Workshops

Voor zowel grote als kleine gezelschappen heb ik workshops gegeven over contentcreatie, professioneel schrijven, zakelijk en professioneel gebruik van social media, en contentmarketing. In de meeste gevallen waren de workshops erop gericht om startende ondernemers en werknemers op weg te helpen binnen een vakgebied wat ze niet eigen is, of jonge marketing- en contentprofessionals te inspireren om op een andere manier te kijken naar hun content en merk.

Ben je op zoek naar een praktische workshop op het gebied van contentcreatie, commercieel schrijven, contentmarketing, of social media voor zakelijk en professioneel gebruik voor een kleine groep deelnemers? Neem dan vooral contact met mij op. Voor kleinere gezelschappen is het prettig om heel praktisch aan de slag te gaan met een case of hulpvraag die aansluit bij de dagelijkse uitdagingen in het werk van de deelnemers. Daarom is het belangrijk om vooraf goed af te stemmen wat de pijnpunten zijn en wat deelnemers graag willen leren.

Ben je op zoek naar een inhoudelijke workshop voor een groter gezelschap op het gebied van contentcreatie, commercieel schrijven, contentmarketing, of social media voor zakelijk en professioneel gebruik? Neem dan ook zeker contact met mij op. Ik heb voor groepen van 40 tot 50 man workshops gegeven waarin zowel een theoretisch als een praktisch deel aan bod kwam, aan de hand van voorbeelden en opdrachten konden de deelnemers na de workshop gericht aan de slag met content en social media voor hun eigen bedrijf, merk en werkgever.

Om een workshop succesvol te laten zijn is het van groot belang om maatwerk te leveren. Wat is het doel, wat is de hulpvraag en welke leerpunten willen de deelnemers graag aanpakken? Ik pas de vorm, theoretische informatie, voorbeelden en praktische opdrachten aan op de vraag van de opdrachtgever en deelnemers. Voor informatie over prijzen en mogelijkheden kunt u contact met mij opnemen. Workshops kunnen worden gegeven in het Nederlands of Engels.

 

English
For both small groups and larger audiences, I have given workshops on content creation, professional writing, social media for bussinesses and commercial use, and content marketing. In most cases the workshops aim to help entrepreneurs and employees to get started in a field they are not too familiar with, or to inspire young marketing and content professionals to look at their content, strategy and brand differently.

Are you looking for a workshop on content creation, professional writing, social media for bussinesses and commercial use, and content marketing for a small group of participants? Please don’t hesitate to contact me. For smaller groups it is great when we can get very practical and hands-on by working on a case or question that relates to the daily challenges of the participants. I find it very important to get a clear understanding of the challenges and learning points of the participants to make sure the workshop provides answers and insights they can implement directly.

Are you looking for a substantial workshop on content creation, professional writing, social media for bussinesses and commercial use, and content marketing for a bigger group of participants? Also, don’t hesitate to contact me. I have given workshops to groups of 40 to 50 people in which we discussed both theory and practice, by providing inspiring examples and practical assignments the participants were able to get started with content and social media for their business, brand and employer straight away.

To make sure a workshop is successful, it is important to tailor the workshop to the needs of the participants. What is the goal, what is the main question and which learning points do the participants want to touch upon? I adjust the format, theoretical information, examples and practical assignments to the questions of the client and participants. For information on prices and possibilities, please contact me. Workshops can be given in English or Dutch.