Naast medicatie kunt u kiezen voor therapie. Er worden verschillende vormen aangeboden die voor uiteenlopende problemen bij mensen met ADHD of ADD ondersteuning kunnen bieden.

Gedragstherapeut

U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een gedragstherapeut die zich zal richten op meer grip krijgen op (impulsief) gedrag, het aanleren van vaardigheden, hulp bieden bij het leven structureren en leren omgaan met bijvoorbeeld schuldgevoelens en stemmingswisselingen. Door het aankaarten van problemen en triggers die problemen opleveren wordt er gezocht naar alternatief gedrag om situaties te benaderen.

Coach of maatschappelijk werker

Een coach of maatschappelijk werker kan u bijstaan om uw leven meer op orde te krijgen en zaken te structureren. Het aanbrengen vans structuur in de dagplanning, administratie en het huishouden kunnen onderdeel uitmaken van deze therapiesoort. Ook hulp met het beginnen aan klussen, het opdelen in behapbare taken, het wegnemen van afleiding en het aanpakken van uitstelgedrag zijn vaak zaken waar in deze sessies aandacht aan wordt besteed.

Psycholoog en psychiater

Een psycholoog kan helpen bij onverwerkte gevoelens en u bijstaan uw leven op een andere manier in te richten. Onverwerkte gevoelens en trauma’s, onzekerheid, stress en het overzicht kwijt zijn kunnen worden behandeld in samenwerking met een psycholoog en psychiater. Let wel: een psycholoog kan op dit vlak veel begeleiding bieden, maar geen medicatie uitschrijven. Dat zal in overleg met de psychiater moeten.

Neurofeedback therapie

Neurofeedback therapie is in Nederland nog redelijk omstreden, zeker bij de behandeling van ADHD. Dat de thearpie bewezen effect heeft wordt door critici in twijfel getrokken, terwijl therapeuten en verschillende clienten erg enthuosiast zijn. Zie hier een interview met een neurofeedback therapeut.

Cogmed geheugentraining

Cogmed geheugentraining kan hulp bieden door de executieve functies te trainen. Door het werkgeheugen van de hersenen te trainen wordt het vermogen om zaken te onthouden, plannen en reflecteren te verbeteren. Dit heeft ook invloed op het leervermogen. Zie hier meer informatie over Cogmed geheugentraining.

ADHD dieet

Er is op kleine schaal onderzoek gedaan naar de impact van voedingsmiddelen op ADHD-symptomen.

Meer weten over ADHD?

Ik geef trainingen voor HR-medewerkers, managers, werkgevers en werknemers over ADHD op de werkvloer. Meer informatie, bekijk deze pagina en neem contact met mij op.

Meer lezen over ADHD

Diagnose ADHD
Online ADHD-test doen
Bekende symptomen en klachten bij ADHD
Medicatie ADHD
ADHD dieet
Alternatieve behandeling ADHD