Kinderen worden groot, soms zelfs bejaard

Interview Trudy Dehue

De heisa rondom Ritalin is uiterst vermoeiend als je het mij vraagt. Natuurlijk is medicatie nemen altijd iets waar je serieus over na moet denken, maar er zijn echt heel weinig mensen die ‘voor de gezelligheid’ medicatie innemen of voor het gemak hun kinderen voorschotelen. Het is een hulpmiddel waar je serieus mee om moet gaan. De meeste mensen doen dat, dus veroordeel ze niet van een afstand of ongehinderd door enige kennis en ervaring. Kom dan met een constructieve oplossing! Iets wat me helemaal stoort aan deze discussie is dat zijdelings het ‘idiote idee’ dat ADHD bij volwassenen voorkomt ook even onderuit wordt geschoffeld. Zijn we echt weer 10 jaar terug in de tijd?

Zoveel onbegrip bij ADHD bij volwassenen

ADHD komt voor bij mensen van alle leeftijden want het is niet te genezen. Zo simpel is het. Waarschijnlijk is de indeling of definitie van wat we nu ADHD noemen over een aantal jaar wat aangepast, maar dat is het nog steeds niet te genezen en groei je er ook niet overheen. Dus ja, ADHD gaat niet weg na je 18e verjaardag, wanneer je in de peno- of menopauze komt of als je in een verzorgingstehuis zit. De symptomen zullen in de ogen van de buitenwereld vervagen of zelfs verdwijnen, maar dat is voor de ADHD’er zelf echt niet zo. De storm in je hoofd gaat niet weg, je leert er alleen beter mee omgaan. Over de zinsnede “hoogbejaarden met ADHD!” van journalist Wybo Algra kan ik me ontzettend opwinden. Ja, hoogbejaarden die als kind ADHD hadden, hebben dat nog steeds! De bejaarden van nu wisten dat toen niet, maar dan kunnen ze het nog wel hebben. Er zijn vermoedens dat Leonardo da Vinci en Einstein ADHD hadden, dus oma van 78 komt dan net zo goed in aanmerking voor het labeltje (als ze dat zou willen).

Ik ben volwassen en heb ADHD

Ik heb ADHD en functioneer prima. Mensen die mij leren kennen zullen bij mij niet zo snel aan ADD denken, laat staan ADHD! Het is toch echt zo. De mensen die mij wat beter kennen waren namelijk niet verbaasd over mijn diagnose eind 2010. Die kennen mijn idioot drukke agenda, hak-op-de-tak-gesprekken en drie zinnen die tot een worden samengevoegd, mijn aandachtsspanne voor saaie klusjes en hobby’s die ik twee maanden volhoud. Ik heb een goede opleiding afgerond, mijn enige schuld is een hypotheek, ik heb geen verslaving die mijn functioneren beïnvloed en ik heb een kantoorbaan. Yes, een kantoorbaan! Gelukkig geeft mijn manager me de ruimte om zoveel als mogelijk taken te doen op de momenten dat ik daar m’n kop bij kan houden en steunt me in het vinden van nieuwe uitdagingen binnen mijn functie. Ondanks dat ik regelmatig tegen de grenzen van kantoortijden, mijn werk en mijn gebrek aan concentratie aanloop kan ik redelijk mijn ei kwijt binnen het bedrijf. Daar ben ik mee gezegend! Mijn manager durft te vertrouwen op mijn verantwoordelijkheidsgevoel en hoge werktempo, alleen dat al maakt een wereld van verschil. Maar dat neemt niet weg dat ik wel degelijk tegen moeilijkheden aanloop die te maken hebben met ADHD. Ik kan er aardig mee omgaan en symptomen verbergen in situaties waarin dat nodig is, maar mijn ADHD is zeker niet genezen!

We voeren de strijd niet alleen

Sinds ik deze website ben begonnen (eind 2010) is er een hoop gebeurd. Veel initiatieven voor volwassenen met ADHD zijn opgestart en dat steunt me in het doel wat ik met deze site heb: een genuanceerd en positief beeld schetsen van ADHD bij volwassenen. Veel van deze initiatieven komen van mensen die zelf ADHD hebben of in hun directe omgeving ADHD’ers hebben rondlopen. Dat is fijn en ik ben enorm trots om daar onderdeel van uit te maken. Maar meer nog steunt het me dat we deze strijd niet alleen hoeven te voeren. Steeds meer professionals spreken zich uit voor zinnige hulp en coaching, inclusief medicatie waar nodig, voor volwassenen met ADHD. Wanneer ik dit artikel in de Gelderlander lees groei ik een paar centimeter. Oke, het gaat niet over volwassenen met ADHD. Maar wel over het schetsen van een genuanceerd beeld bij het gebruiken van Ritalin. Het is voor veel ouders een laatste strohalm of enige middel wat werkt om het leven van hun kind en diens omgeving op de rit te krijgen. Niet om het makkelijker te maken, er zelf minder werk aan te hebben of om de kids lekker rustig te houden. Om het leven op de rit te krijgen. Vaak is de beslissing om medicatie te gebruiken een zware, zeker als je dat besluit voor je kind moet nemen. Wat een fijn idee om te lezen dat niet alle media meelopen in de hetze tegen Ritalin, maar dat er ook nog journalisten zijn die op zoek gaan naar het verhaal achter de heisa. ADHD’ers zijn niet allemaal ontspoord, verslaafd of gedoemd te mislukken. Maar wat zinnige hulpmiddelen helpen wel degelijk om dat te voorkomen. Want eigenlijk zijn we hele leuke, flexibele, creatieve, energieke en fijne mensen. We hebben alleen een steuntje in de rug nodig. En ja, dat steuntje hebben we echt nodig!

Naiad

ADHD en Foetaal alcohol syndroom

broken-glassDat het gebruiken van genotsmiddelen of verslavende middelen tijdens de zwangerschap wordt afgeraden is wel bekend. Ondertussen zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar de invloed van het nuttigen van alcohol tijdens de zwangerschap op bekende psychiatrische aandoeningen, waaronder ADHD. Hoe ADHD precies ontstaat of waar het vandaan komt is nog niet helemaal duidelijk. Erfelijkheid is een plausibele aanname die in de wetenschap momenteel wordt geaccepteerd als een mogelijke oorzaak, daarnaast zouden andere factoren ook een rol kunnen spelen zoals het nuttigen van alcohol tijdens de zwangerschap.

FAS en ADHD

Gebaseerd op de samenvatting van een aantal wetenschappelijke onderzoeken kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat symptomen van het Foetaal alcohol syndroom (FAS) en symptomen van ADHD een hoop raakvlakken hebben. Alcoholgebruik zal niet de enige of voornaamste oorzaak van ADHD-achtige klachten zijn, maar het is wel een belangrijke waarschuwing vanuit het wetenschappelijk veld aan mensen die denken tijdens de zwangerschap een drankje (of meer) te kunnen nuttigen. Het nuttigen van alcohol kan behoorlijke gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind.

Diagnose Foetaal alcohol syndroom

Het Foetaal alcohol syndroom is een diagnose die wordt gesteld wanneer alle andere opties zijn uitgesloten. Het syndroom wordt veroorzaakt door het nuttigen van alcohol tijdens de zwangerschap, FAS wordt vastgesteld wanneer een kind aan de volgende kenmerken voldoet: specifieke uiterlijke kenmerken, groeiachterstand, afwijkingen centraal zenuwstelsel, klachten tijdens de zwangerschap en/of persoonlijke achtergrond moeder die positief zijn voor alcoholgebruik. Vooral het af en toe erg veel alcohol nuttigen kan leiden tot ernstige afwijkingen.

Alcohol tijdens de zwangerschap en ADHD

Aangezien het nuttigen van alcohol tijdens de zwangerschap invloed kan hebben op de ontwikkeling van de hersenen en ADHD een ‘aandoening’ is die zich in de hersenen manifesteert zijn er een aantal overeenkomsten in symptomen gevonden. Toch is het niet perse verbonden aan elkaar. Buiten dat het uitmaakt in welke periode van de zwangerschap er alcohol is genuttigd voor welke symptomen kunnen optreden, zijn er naast een aantal overeenkomsten tussen FAS en ADHD ook verschillen. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de mensen met de diagnose FAS ook de diagnose ADHD hebben. FAS en ADHD gaan vaak samen. Het nuttigen van alcohol tijdens de zwangerschap kan zorgen voor specifieke afwijkingen in de ontwikkeling van de hersenen tijdens de zwangerschap. Overeenkomsten tussen FAS en ADHD zijn bijvoorbeeld afwijkingen in de motoriek, sociale vaardigheden, communicatie en gedrag. Bij FAS wordt onder andere ook een afwijkend probleemoplossend vermogen, een gemiddeld lager IQ en moeite met het verwerken van emoties aangemerkt wat niet direct met ADHD in verband wordt gebracht.

De toekomst voor FAS en ADHD

Aangezien er een aantal raakvlakken tussen ADHD en FAS is, zijn verschillende wetenschappers druk bezig om te onderzoeken of FAS als sub-type van ADHD kan worden aangemerkt en of de huidige omschrijving en kennis van FAS verder kan worden gespecificeerd en uitgebreid. Het kan zo zijn dat FAS en ADHD zich in dezelfde hersengebieden (kunnen) manifesteren waardoor symptomen vergelijkbaar lijken, maar het kan ook zijn dat FAS een oorzaak kan zijn van ADHD doordat het dezelfde hersengebieden beïnvloed. Momenteel is daar nog te weinig over bekend om een zinnige conclusie uit te trekken. Een ding is wel zeker, (grote hoeveelheden) alcohol nuttigen tijdens de zwangerschap kan heftige invloed hebben op de ontwikkeling van het kindje.

Danitsja Koster

Gebaseerd op:

Foetaal alcohol syndroom. Beknopte samenvatting n.a.v. referaat AVG-opleiding en opleiding Klinische Genetica Erasmus MC

Relevante bronnen:

Manning MA, Eugene Hoyme H. Fetal alcohol spectrum disorders: a practical clinical
approach to diagnosis. Neurosci Biobehav Rev. 2007;31(2):230-8. Review.

Wattendorf DJ et al. Fetal Alcohol Spectrum Disorders. Am Fam Physician.
2005.15;72(2):279-285.

Hoyme HE, et al. A practical clinical approach to diagnosis of fetal alcohol spectrum
disorders: clarification of the 1996 institute of medicine criteria. Pediatrics.
2005;115(1):39-47.

Astley SJ, Clarren SK. Diagnosing the full spectrum of fetal alcohol-exposed individuals:
introducing the 4-digit diagnostic code. Alcohol. 2000;35(4):400-10.

van Wieringen H, Letteboer TGW, Rodrigues Pereira R, de Ruiter S, Balemans W,
Lindhout D. Diagnostiek van foetale alcoholspectrumstoornissen. NTVG. 2010;154:A331]

Riley EP, McGee CL. Fetal alcohol spectrum disorders: an overview with emphasis on
changes in brain and behaviour. Exp Biol Med. 2005 230: 357- 365.

Burd L, Cotsonas-Hassler TM, Martsolf JT, Kerbeshian J. Recognition and management
of fetal alcohol syndrome. Neurotoxicol Teratol. 2003 Nov-Dec;25(6):681-8

Autti-Rämö I et al. Fetal alcohol spectrum disorders in Finland: clinical delineation of 77
older children and adolescents. Am J Med Genet A. 2006 Jan 15;140(2):137-43.

Ritalin en alcohol, roken of drugs

ritalinOp onze Facebookpagina kwam een aantal hele goede suggesties voor nieuwe blogs voorbij. Een daarvan gaat over de combinatie van ADHD-medicatie als Ritalin met alcohol, roken en soft drugs. Uiteraard staat er in de bijsluiter dat je beter geen genotsmiddelen kan gebruiken in combinatie met Ritalin, maar wat zijn de gevolgen hiervan? Ik ging op zoek naar onderzoeken en artikelen in de hoop antwoord op deze vraag te vinden.

Ritalin en alcohol, roken of drugs wordt afgeraden

Laten we met een open deur in huis vallen, het gebruiken van Ritalin in combinatie met genotsmiddelen als nicotine, alcohol en drugs wordt afgeraden. Dit staat al in de bijsluiter van het doosje methylfenidaat, dus dat lijkt me geen hele grote verrassing. Waarom dit wordt afgeraden is na een rondje Googlen enigszins duidelijk, maar niet helemaal. De combinatie van alcohol of soft drugs en Ritalin kan de bijwerkingen op het centraal zenuwstelsel versterken. Dit omdat Ritalin een stimulantia is en alcohol en bijvoorbeeld wiet een verdovend middel. Dit kan je brein behoorlijk in de war brengen.

Gevaren gebruik Ritalin en alcohol of drugs

Wanneer Ritalin wordt gebruikt in combinatie met alcohol en drugs, zeker wanneer je nog niet zo lang Ritalin gebruikt, kan je lichaam hier heftig op reageren. De effecten van de medicatie kunnen ernstig worden versterkt door het gebruik van alcohol en drugs. Bijwerkingen kunnen optreden door het gebruik van genotsmiddelen of veel erger optreden dan normaal. Het misbruiken van Ritalin en alcohol kan vergaande gevolgen hebben, juist omdat je een stimulantia met een verdovend middel combineert. Deze combinatie van middelen kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat je veel meer gaat drinken dan je lichaam aankan, omdat je niet merkt dat je teveel hebt gedronken. Dit kan leiden tot uitdroging, alcoholvergiftiging en andere lichamelijke problemen.

Ritalin en nicotine

Uit onderzoek blijkt dat ADHD’ers eerder en meer roken dan mensen zonder ADHD. Naast de impulsiviteit en verhoogd risico op verslaving, biedt een sigaret de ADHD’er een boost aan dopamine waar we nogal gevoelig voor zijn. Daarnaast wekt het de aanmaak nog allemaal andere stofjes aan die het verslavende effect versterken. Het zal dus ook niet als een big surprise komen dat alcohol en sigaretten als soort van zelfmedicatie worden gebruikt bij ADHD. De grap aan het hele verhaal is dat er nog steeds te weinig onderzoek is gedaan om aan te tonen wat het effect is bij het gebruiken van genotsmiddelen in combinatie met ADHD en Ritalin. Het gebruik van alcohol en drugs kan depressiviteit en concentratieproblemen verergeren, maar geen enkel artikel kan dit staven met onderzoek of aangeven hoe groot die kans is. Logisch nadenken en jezelf een beetje in de gaten houden lijken het devies.

Wisselwerking Ritalin en medicatie

Naast de gevaren die kunnen optreden bij het gebruiken van Ritalin en genotsmiddelen, zijn er ook medicijnen waar methylfenidaat geen heel succesvolle combinatie mee vormt. Bespreek dit dus met je arts, wanneer hij of zij er niet zelf over begint. De combinatie met medicatie tegen AIDS en HIV wordt afgeraden, dus overleg met je arts wat een goed alternatief kan zijn. Hetzelfde geldt voor bepaalde medicatie tegen depressiviteit. Mocht je antidepressiva gebruiken, overleg dan met je arts of Ritalin wel een goed idee is.

Conclusie: pas op met genotsmiddelen, al weet niemand precies waarom

Dat we moeten oppassen met het gebruik van genotsmiddelen omdat het schade kan aanrichten aan onze gezondheid en verslavend kan zijn, dat weten we allemaal. Maar niemand kan tot nu toe duidelijk aangeven of ADHD’ers en ADHD’ers die medicatie gebruiken een groter risico hebben op gezondheidsproblemen of ernstige bijwerkingen wanneer Ritalin en genotsmiddelen samen worden gebruikt. Daarom is mijn conclusie, gebruik common sense wanneer je medicatie en genotsmiddelen tegelijk gebruikt. Neem je pilletje niet in met een glas whiskey, drink en rook niet te veel, zorg dat je je eigen grenzen kent en vraag anderen je te helpen die grenzen aan te houden en probeer het gebruik van genotsmiddelen beperkt te houden. Totdat er wat meer onderzoek is gedaan naar de effecten van genotsmiddelen op gebruikers van Ritalin zullen we het hiermee moeten doen.

Kleine toevoeging: het wordt afgeraden om medicatie en genotsmiddelen tegelijk te gebruiken omdat de gevolgen daarvan onvoldoende bekend zijn. Bij deze website zijn geen zorgprofessionals of medische wetenschappers betrokken, de site wordt gerund door ervaringsdeskundigen. Mijn advies op persoonlijke titel is om sowieso geen middelen door elkaar te gaan gebruiken, mocht je naast bijvoorbeeld Ritalin of Dexamfetamine een genotsmiddel willen gebruiken is het verstandig om er één te kiezen en die geleidelijk uit te proberen. Denk hierbij wel aan de invloed van hormonen, stress, vermoeidheid, verminderde weerstand enzovoorts die ook kunnen meewegen in het effect van medicatie en genotsmiddelen. Bij twijfels en vragen, neem altijd contact op met je psychiater of huisarts!

Danitsja Koster

Bronnen:

Bijsluiter Ritalin
Combinatie medicijnen en drugs
Dangers of mixing Ritalin with alcohol and other drugs
Ritalin (methylphenidate) and Alcohol / Food Interactions
Gaat Ritalin en alcohol samen?
Mixing Alcohol and Methylphenidate
Behandeling met medicijnen
ADHD en de werking van Methylfenidaat
Werking tabak
Nicotine and alcohol dependence in patients with comorbid attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)
Veelgestelde vragen over ADHD bij volwassenen
Medicijn: Ritalin

FacebookTwitterWebsite

Onderzoek: ‘Online hulp je AD(H)D?’

onderzoekJullie hulp is nodig! Annelied Edzes, psycholoog in opleiding, doet onderzoek naar verschillende vormen van online hulp bij ADHD en ADD. Vul jij ook de enquête even in? Bedankt!

Voor mijn studie Toegepaste Psychologie ben ik aan onderzoeken welke vormen van ‘Online hulp’ ondersteunend zouden kunnen zijn voor mensen met ADHD of ADD. Ik ben op zoek naar mensen die met mij willen meedenken over dit onderwerp. Dit kan door mijn online enquête in te vullen.

Naast de enquête ben ik ook nog op zoek naar 2 mensen tussen de 18 en 30 (regio Groningen, Drenthe) die ik zou kunnen interviewen over hun ervaring met ADHD of ADD. Hiervoor kun je me mailen. Alvast hartelijk dank voor het meewerken!

Vriendelijk groet, Annelied Edzes

ADHD glossy Suzan!¡ op weg naar groots succes

ADHD SuzanDe nieuwe glossy over ADHD genaamd Suzan!¡ is in korte tijd had op weg een grote schare fans te verzamelen. Eind 2012 zijn initiatiefnemers Suzan Otten-Pablos en Angelique Bergsma met begonnen met het opbouwen van een website en netwerk. Nu, enkele maanden later, is een flinke redactie toegewijd bezig met blogs schrijven en artikelen voor het glossy voorbereiden.

De redactie van het magazine is een bonte verzameling ADHD’ers, ADD’ers, professionals, ouders van kinderen met ADHD of ADD en mensen die zich op de een of andere manier bezig houden met deze aandoening. Op de website zijn weblogs te vinden over uiteenlopende onderwerpen met verschillende invalshoeken en visies op ADHD. Elke tekst en redacteur geeft een kijkje in zijn of haar perceptie van ADHD of leven met ADHD. Zo ontstaat er een bonte verzameling van ervaringen en vragen over ADHD. Inderdaad, helemaal in lijn met mensen met ADHD. Dit beloofd veel voor het uit te brengen glossy.

Suzan!¡ is te volgen op Facebook onder de naam ADHD Glossy en op Twitter via @ADHDglossy. Volg ook de laatste ontwikkelingen op de site van Suzan!¡. Halverwege dit jaar moet de eerste editie in de winkels liggen. Bij deze wensen wij Suzan!¡ heel veel succes toe met het uitbrengen van de eerste glossy.

Danitsja Koster

FacebookTwitterWebsite

"Je kunt je leven enorm verrijken door neurofeedback therapie"

mediterende_vrouwNelleke Hendriks is psycholoog en neurofeedback therapeut en overtuigd van de kracht van neurofeedback therapie voor volwassenen en kinderen met ADD en ADHD. Volgens deze ervaren therapeut kunnen veel klachten veroorzaakt door ADD en ADHD grotendeels verdwijnen door behandeling van een neurofeedback therapeut. Dit alles zonder medicatie en bijwerkingen. Dit klinkt heel mooi, maar wat houdt het precies in?

Wat is neurofeedback therapie?

“Wanneer hersengolven uit balans zijn kunnen klachten ontstaan. Hersengolven corrigeren niet uit zichzelf, neurofeedback therapie helpt ze weer in balans te brengen. De hersenen worden door de therapie flexibeler gemaakt in de aanmaak van de hersengolven. De therapie kan helpen bij klachten veroorzaakt door ADHD, depressie, burn-out, slaapproblemen en angst. Er zijn verschillende soorten ADHD. Bij een bepaald type ADHD maken mensen aan de voorkant van de hersenen langzame golven aan terwijl ze op dat moment snellere hersengolven moeten produceren. Dat kan klachten veroorzaken zoals slechte concentratie en impulsiviteit. De QEEG scan die van te voren wordt afgenomen meet de hersengolven op 19 punten op het hoofd en vergelijkt die met een database van mensen die geen klachten hebben. Aan de hand daarvan is te zien welke golven niet in balans zijn en ook op welke punten van de hersenen dat het geval is.”

Neurofeedback behandeling

“Tijdens de therapiesessies worden twee punten op het hoofd tegelijkertijd behandeld. De cliënt krijgt sensoren op het hoofd, waarmee de metingen worden gedaan . Deze metingen worden zichtbaar gemaakt en gecontroleerd op de computer. De cliënt krijgt een dvd te zien of muziek te horen. Daarbij krijgt hij of zij feedback van de hersengolven doordat het geluid zachter of harder wordt of het beeld donkerder of lichter wordt. De hersenen worden zo aangezet om ‘beter hun best te doen’. De hersenen worden als het ware beloond als ze de goede hersengolven aanmaken. Door vele oefeningen worden de hersenen getraind en flexibeler.”

“De sessies zijn niet intensief, je kan daarna nog gewoon fietsen of autorijden. De cliënt ervaart het als relaxed een filmpje kijken of muziek luisteren. Omdat de hersenen worden getriggerd bij te stellen en in feite hard werken tijdens de sessie kan het in het begin wel vermoeiend zijn, maar de meeste mensen hebben er weinig last van.“

Vormen neurofeedback therapie

“Neurofeedback wordt op verschillende manieren uitgevoerd. Soms wordt maar op een beperkt van het hoofd gemeten en behandeld. Degenen die zich neurofeedbacktherapeut noemen kunnen ook verschillende achtergronden hebben. Sommige opleidingen duren maar een paar weekenden en daar heb je geen academische opleiding voor nodig. Ik heb eerst een academische opleiding psychologie gedaan en daarna een postdoctorale opleiding neurofeedback van een jaar.
Ik heb dus een aardige wetenschappelijke ondergrond voor deze therapiesoort.”

Voor welke klachten is het geschikt?

“De neurofeedback therapie is een wetenschappelijk bewezen therapievorm voor mensen met ADHD. Ook mensen met epilepsie, depressie, angst, autisme en burn-out kunnen baat hebben bij neurofeedback therapie. Ernstige afwijkingen in de hersenen kunnen niet worden behandeld, dat is zaak voor een neuroloog. Ik zie dat mensen met ADHD zich onder andere beter kunnen concentreren, ze worden minder impulsief, ze kunnen hun dagelijkse bezigheden beter organiseren en er is minder chaos in hun hoofd. Daarnaast zie ik in mijn praktijk dat mensen zich lang niet meer zo druk maken om in feite kleine tegenslagen en daarom een gelukkiger leven leiden na de therapie. De resultaten zijn blijvend, dus dat is zeker de moeite waard.”

Gezondheid cliënt

“In principe kan iedereen de therapie volgen. Het is van belang dat de cliënt in elk geval een gemiddelde intelligentie heeft en rustig kan blijven zitten tijdens de behandeling zodat de metingen accuraat zijn. Er is geen nazorg nodig en cliënten hoeven na de behandeling niet bepaalde dingen te doen of te laten om het resultaat te behouden. Het is wel van belang dat de omgeving waarin de cliënt leeft enige rust, regelmaat, opgeruimdheid en gezond eten biedt, maar dat is voor iedereen van belang.”

Klachten ADD en ADHD

“Eigenlijk kunnen alle klachten die met ADD en ADHD gepaard gaan worden behandeld met neurofeedback therapie. Denk bijvoorbeeld aan burn-out, slapeloosheid, vastlopen op het werk, blijven malen, stress, veel piekeren, van een mug een olifant maken, met tien dingen tegelijk bezig zijn, snel afgeleid zijn, spullen kwijt raken, afspraken vergeten en geen puf meer hebben na een werkdag. Veel cliënten die met klachten in de praktijk komen weten waar het mis gaat, maar blijken niet in staat er zelf wat aan te doen.“

Medicatie en neurofeedback therapie

“Mensen die medicatie voor ADHD gebruiken kunnen daarnaast neurofeedbacktherapie volgen. In overleg met de arts kan de medicatie worden afgebouwd omdat de symptomen van ADHD door de therapie verminderen. In het algemeen heeft neurofeedbacktherapie geen ondersteuning van medicatie nodig voor de ADHD. Maar het kan wel nodig zijn voor andere klachten zoals depressie of angst.”
“Sommige cliënten gebruiken liever geen medicatie uit overtuiging of omdat ze bang zijn een dosis te vergeten. Ook hebben cliënten last van het moment wanneer de medicatie is uitgewerkt en een nieuwe pil moet worden ingenomen. Het voordeel van neurofeedback is dat je dat probleem niet hebt en er zijn geen bijwerkingen.”

Op zoek naar een behandelaar

“Om een goede therapeut te vinden kan je vragen naar de achtergrond van de therapeut en welke opleiding hij of zij heeft gevolgd. Er is geen officiële opleiding voor neurofeedback therapeuten en in principe mag iedereen zich therapeut noemen. Als psycholoog heb je een gedegen opleiding en achtergrond voor de achterliggende werking van neurofeedback en de psychische problemen van de cliënten.

Resultaten neurofeedback therapie bij ADD en ADHD

“Cliënten vertellen dat ze zo blij zijn dat het goed gaat en dat ze complimentjes krijgen. Hun partners zijn ook heel blij met de veranderingen die ze zien. Het geeft mij vreugde als een cliënt zich zoveel beter voelt. Ze kunnen beter hun weg vinden, zijn weerbaarder, kruipen niet meer in hun schulp en verschuilen zich niet ongemerkt voor de buitenwereld. Een van mijn cliënten heeft op de koksschool gezeten en kreeg het maar niet voor elkaar om ’s avonds na het werk voor zichzelf te koken. Nu komt hij thuis en kookt hij een goede maaltijd voor zichzelf. Hij is daar heel erg gelukkig mee.”
“Je kunt je leven zoveel verrijken en je talenten optimaal gebruiken als je je klachten laat behandelen met neurofeedback therapie. Na de behandeling zal je grotendeels zijn verlost van je klachten en kan je dingen doen die je wilt doen. Dit kan allemaal zonder medicijnen en zonder bijwerkingen. Sommige mensen vinden het duur, maar het is een investering in jezelf en je hoeft het bedrag niet in een keer neer te tellen. Je krijgt er enorm veel voor terug dus het is de investering zeker waard.”

Met dank aan Nelleke Hendriks van Neuro FB Functioneer Beter.

Danitsja Koster

FacebookTwitterWebsite

Verplichte rijbewijskeuring voor ADHD'ers blijkt zinloos

ADHD_rijbewijs

De verplichte driejaarlijkse rijbewijskeuring voor mensen met AD(H)D werkt niet en moet worden afgeschaft. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek van het ADHD-diagnose- en behandelcentrum The Busy People en belangenvereniging Impuls. Bij slechts één van de ruim achthonderd respondenten bleek de rijbevoegdheid te zijn ingetrokken.

Volgens de wet, die sinds 2004 bestaat, moet iedereen met ADHD zijn diagnose vermelden bij de aanvraag van het eerste rijbewijs. Vervolgens moet men iedere drie jaar opnieuw gekeurd worden door een psychiater. Dit alles op eigen kosten en die zijn niet gering: gemiddeld 195 euro per keuring. Tegen de tijd dat iemand 65 jaar is, heeft hij ruim drieduizend euro betaald om iedere drie jaar te bewijzen dat hij de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt.

The Busy People en Impuls vinden dat de verplichte keuring moet worden afgeschaft. Immers: wie met goed gevolg zijn lessen doorloopt en slaag voor het rijexamen, heeft bewezen dat hij rijgeschikt is. Ook wordt ADHD in de loop van de jaren niet ernstiger, de klachten nemen eerder af. Hiernaast blijkt uit internationale onderzoeken dat mensen die ADHD-medicatie gebruiken, even goed rijden als de gemiddelde automobilist. In de praktijk wordt de rijbevoegdheid bijna nooit ontzegd, terwijl tienduizenden mensen zich wel iedere drie jaar verplicht zouden moeten laten keuren.

In de loop van maart komt de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) met een nieuwe richtlijn. In de conceptversie staat al te lezen dat een verplichte standaardkeuring voor rijgeschiktheid bij alle volwassenen met ADHD niet zinvol is. The Busy People en Impuls lopen met hun onderzoek op de nieuwe richtlijn vooruit en roepen de minister van Infrastructuur & Milieu op om de niet zinvolle en dure maatregel zo snel mogelijk af te schaffen.

Bekijk de uitzending van RTL Nieuws.

DOE MEE! Online actie tegen verplichte rijbewijskeuring voor ADHD-ers

ADHD_rijbewijsMensen met ADHD of autisme moeten bij hun rijbewijsaanvraag melden dat zij deze diagnose hebben. De rest van hun leven moeten zij vervolgens iedere drie jaar op eigen kosten worden gekeurd. Een dure en onterechte maatregel, omdat onderzoek uitwijst dat mensen met ADHD-medicatie even goed rijden als de gemiddelde Nederlander. Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en het CBR kunnen niet aangeven of de maatregel daadwerkelijk leidt tot minder ongelukken.

GGZ-organisatie The Busy People en belangenvereniging Impuls zijn daarom een landelijke actie gestart om minister Schultz en het CBR met de feiten te confronteren. De kans is namelijk groot dat de maatregel de verkeersveiligheid niet verhoogt en mensen met ADHD alleen maar verplicht om honderden euro’s per keuring uit te geven. Ook diverse psychiaters bestrijden de noodzaak van de terugkerende keuring. De gevolgen van ADHD en autisme worden namelijk in de loop van de jaren hoogstens minder, waardoor een eenmalige keuring zou kunnen volstaan.

Via een online vragenlijst worden alle volwassenen met ADHD en autisme naar hun ervaringen gevraagd. De resultaten zullen over twee weken worden aangeboden aan de minister, die onlangs ook al enkele Kamervragen van de SP over dit onderwerp kreeg.

Stop deze onzin! Vul de vragenlijst in op www.thebusypeople.nl/verplichterijbewijskeuring.

ADHD'er als klant

Gelukkig is er nog steeds aandacht voor de positieve kant van ADHD. In Amsterdam-West is net een centrum voor ADHD’ers geopend wat zich toelegt op hoe je met ADHD kan werken in plaats van het te onderdrukken.

Ondanks dat medicatie veel mensen goed kan helpen is het een prettig idee om te weten dat er andere manier zijn om met ADHD om te gaan. Het Parool van 2 november 2011 heeft een artikel gewijd aan het centrum wat zich inzet voor en hulp geeft aan ADHD’ers.

Kijk voor het artikel op de site van het Parool.

Danitsja Koster

FacebookTwitterWebsite

Hypnotherapie deel 1

balans

Begin juli had ik mijn intake bij de hypnotherapeut. Na bij een psycholoog te zijn geweest in 2010 wegens een latente burn-out leek het me tijd worden alles op een rijtje te krijgen. Het stelselmatig mezelf voorbij lopen en falen om grenzen te stellen begon me een beetje uit de keel te hangen.

Weer langs de psycholoog of een coach lijkt me niet zo zinvol, ik ben zo praktisch en rationeel dat ik precies weet wat er aan de hand is en echt een doortastend persoon nodig heb om me verder te kunnen helpen. Op de ‘zweverige’ tour dus.

De intake was erg prettig. Buiten een uitgebreid vragenvuur en een duidelijke schets van de onbalans in mijn hoofd heb ik echt een klik met deze therapeut. Ze snapt heel goed dat ik geen problemen heb, maar op zoek ben naar een zetje in de goede richting. Ze verbaasde zich in eerste instantie over de stabiele omgeving waar ik vandaan kom, maar kon daardoor heel goed plaatsen waar ik voor kom. Een concrete hulpvraag met doelen was het resultaat, het huiswerk dit uit te breiden en een collage te maken van dingen die echt belangrijk voor me zijn.

Na een paar weken uitstel begon ik met gezonde tegenzin aan mijn huiswerk. De doelen definiëren was een eitje, ik weet heel precies wat ik wil bereiken. De collage was een ander verhaal, want keuzes maken (of grenzen stellen) ben ik echt niet goed in. De innerlijke strenge schooljuf kwam naar voren en zorgde ervoor dat ik een overzichtelijke collage kon maken met alleen de basis van mij en mijn leven. Ik ben heel benieuwd naar haar reactie en de eerste sessie volgende week. Word vervolgd!

Naiad