ADHD ADHD bij volwassenen ADHD kenmerken Angststoornis Concentratie Concerta Depressie Fobie Hoofdpijn Medicatie Omgaan met ADHD Onzekerheid Ritalin Stress Therapie Vermoeidheid Verslaving Verveling

Verplichte rijbewijskeuring voor ADHD'ers blijkt zinloos

ADHD_rijbewijs

De verplichte driejaarlijkse rijbewijskeuring voor mensen met AD(H)D werkt niet en moet worden afgeschaft. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek van het ADHD-diagnose- en behandelcentrum The Busy People en belangenvereniging Impuls. Bij slechts één van de ruim achthonderd respondenten bleek de rijbevoegdheid te zijn ingetrokken.

Volgens de wet, die sinds 2004 bestaat, moet iedereen met ADHD zijn diagnose vermelden bij de aanvraag van het eerste rijbewijs. Vervolgens moet men iedere drie jaar opnieuw gekeurd worden door een psychiater. Dit alles op eigen kosten en die zijn niet gering: gemiddeld 195 euro per keuring. Tegen de tijd dat iemand 65 jaar is, heeft hij ruim drieduizend euro betaald om iedere drie jaar te bewijzen dat hij de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt.

The Busy People en Impuls vinden dat de verplichte keuring moet worden afgeschaft. Immers: wie met goed gevolg zijn lessen doorloopt en slaag voor het rijexamen, heeft bewezen dat hij rijgeschikt is. Ook wordt ADHD in de loop van de jaren niet ernstiger, de klachten nemen eerder af. Hiernaast blijkt uit internationale onderzoeken dat mensen die ADHD-medicatie gebruiken, even goed rijden als de gemiddelde automobilist. In de praktijk wordt de rijbevoegdheid bijna nooit ontzegd, terwijl tienduizenden mensen zich wel iedere drie jaar verplicht zouden moeten laten keuren.

In de loop van maart komt de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) met een nieuwe richtlijn. In de conceptversie staat al te lezen dat een verplichte standaardkeuring voor rijgeschiktheid bij alle volwassenen met ADHD niet zinvol is. The Busy People en Impuls lopen met hun onderzoek op de nieuwe richtlijn vooruit en roepen de minister van Infrastructuur & Milieu op om de niet zinvolle en dure maatregel zo snel mogelijk af te schaffen.

Bekijk de uitzending van RTL Nieuws.

Aanbevolen artikelen