ADHD ADHD bij volwassenen ADHD kenmerken ADHD test Medicatie Omgaan met ADHD Therapie

ADHD bij volwassenen

adhd man

Ondanks dat veel mensen nog blijken te denken dat ADHD voornamelijk bij kinderen voorkomt of alleen in de kindertijd te diagnosticeren is komen er steeds meer berichten naar buiten dat ADHD bij volwassenen regelmatig voorkomt en gediagnosticeerd wordt. Een van de meest gezochte termen op Google over ADHD is ADHD bij volwassenen. Hoe meer er over wordt gesproken, hoe meer (andere) volwassenen met dezelfde twijfels lijken te kampen. Gelukkig zijn er steeds meer professionals ervan overtuigd dat ADD en ADHD geen aandoeningen zijn die alleen bij kinderen of in de kindertijd voorkomen en wordt er regelmatiger onderzoek gedaan naar ADD en ADHD bij volwassenen.

In 2008 heeft de Pers een artikel gewijd aan een onderzoek wat in het Tijdschrift voor de Psychologie is gepubliceerd over het fenomeen ADHD bij volwassenen. Hierin komt naar voren dat ruim 4% van de volwassenen ADHD heeft, veel meer dan de 1,25% als eerder werd aangenomen. Daarnaast wordt gesteld dat ADHD een grotere impact heeft op het dagelijks leven dan eerder vanuit werd gegaan. De laatste alinea van het artikel in de Pers geeft stof tot nadenken, zeker omdat slechts 1 op de 5 mensen met ADHD aankloppen voor professionele hulp. ‘De onderzoekers stellen dat bij volwassenen die hulp zoeken wegens mislukte relaties, woede-uitbarstingen en depressieve klachten de diagnose ADHD moet worden overwogen, ook als die nooit eerder is gesteld.’

Het artikel uit de Pers: ADHD bij volwassenen mogelijk vaker dan gedacht
Onderzoek van J.J. Kooij: ADHD bij volwassenen. Diagnostiek en behandeling

Onderzoek van Kooij, Boonstra, Swinkels ea: Reliability, validity, and utility of instruments for self-report and informant report concerning symptoms of ADHD in adult patients

Danitsja Koster

FacebookTwitterWebsite

Aanbevolen artikelen